Đồ chơi trẻ em là những sản phẩm có vai trò quan trọng trong việc phát triển trí tuệ, thể chất và tâm lý của trẻ em. Tuy nhiên, đồ chơi cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khỏe và an toàn của trẻ nếu không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng. Do đó, việc ban hành và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em và người tiêu dùng.

Thông tư Số: 09/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, thay thế cho Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009.

Thông tư này quy định các yêu cầu về kỹ thuật, quản lý Nhà nước và các biện pháp xử lý vi phạm đối với đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường trong nước. Thông tư được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng và quản lý đồ chơi trẻ em.

Nội dung chính của Thông tư 09/2019/TT-BKHCN

Thông tư Số: 09/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em bao gồm những nội dung chính sau:

  • Các yêu cầu kỹ thuật về an toàn đồ chơi trẻ em, bao gồm các yêu cầu về cấu tạo, kích thước, khối lượng, màu sắc, âm thanh, tính sinh học và tính hóa học của các thành phần của đồ chơi.
  • Quy định các phương pháp thử để kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật về an toàn đồ chơi trẻ em, bao gồm các phương pháp thử cơ học, nhiệt độ, điện, âm thanh, sinh học và hóa học.
  • Quy định về trách nhiệm của các bên liên quan đến đồ chơi trẻ em, bao gồm trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng và quản lý đồ chơi trẻ em.
  • Quy định về các biểu tượng, nhãn mác và hướng dẫn sử dụng đồ chơi trẻ em, bao gồm các thông tin về tên sản phẩm, tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhập khẩu, độ tuổi sử dụng thích hợp, cảnh báo an toàn, hướng dẫn bảo quản và vệ sinh.
  • Quy định các biện pháp xử lý vi phạm đối với đồ chơi trẻ em không đảm bảo an toàn, bao gồm các biện pháp như thu hồi, tiêu hủy, cải tạo hoặc xử phạt hành chính.

Ý nghĩa của Thông tư 09/2019/TT-BKHCN

Thông tư này mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Trước hết, thông tư góp phần nâng cao chất lượng của đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường trong nước, bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của trẻ em. Ngoài ra, thông tư này còn thống nhất và cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy sản xuất và kinh doanh đồ chơi trẻ em trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, đây còn là biện pháp giúp tăng cường quản lý nhà nước và giám sát xã hội đối với đồ chơi trẻ em, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các bên liên quan.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Trần Hoàng Việt Nam – Logistics cam kết hỗ trợ khách hàng mọi THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỒ CHƠI TRẺ EM TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM với dịch vụ chuyên nghiệp và giá cả hợp lý. Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ nhập khẩu đồ chơi trẻ em hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline để được hỗ trợ và tư vấn tận tình:

TRẦN HOÀNG VIỆT NAM – LOGISTICS

Địa chỉ: số 33, ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0919.887.998

Email: [email protected]

Website: tranhoangvietnam.com

Thông tư Số: 09/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

đồ chơi trẻ em

Đồ chơi trẻ em là những sản phẩm có vai trò quan trọng trong việc phát triển trí tuệ, thể chất và tâm lý của trẻ em. Tuy nhiên, đồ chơi cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khỏe và an toàn của trẻ nếu không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng. Do đó, việc ban hành và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em và người tiêu dùng.

Thông tư Số: 09/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, thay thế cho Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009.

Thông tư này quy định các yêu cầu về kỹ thuật, quản lý Nhà nước và các biện pháp xử lý vi phạm đối với đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường trong nước. Thông tư được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng và quản lý đồ chơi trẻ em.

Nội dung chính của Thông tư 09/2019/TT-BKHCN

Thông tư Số: 09/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em bao gồm những nội dung chính sau:

  • Các yêu cầu kỹ thuật về an toàn đồ chơi trẻ em, bao gồm các yêu cầu về cấu tạo, kích thước, khối lượng, màu sắc, âm thanh, tính sinh học và tính hóa học của các thành phần của đồ chơi.
  • Quy định các phương pháp thử để kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật về an toàn đồ chơi trẻ em, bao gồm các phương pháp thử cơ học, nhiệt độ, điện, âm thanh, sinh học và hóa học.
  • Quy định về trách nhiệm của các bên liên quan đến đồ chơi trẻ em, bao gồm trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng và quản lý đồ chơi trẻ em.
  • Quy định về các biểu tượng, nhãn mác và hướng dẫn sử dụng đồ chơi trẻ em, bao gồm các thông tin về tên sản phẩm, tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhập khẩu, độ tuổi sử dụng thích hợp, cảnh báo an toàn, hướng dẫn bảo quản và vệ sinh.
  • Quy định các biện pháp xử lý vi phạm đối với đồ chơi trẻ em không đảm bảo an toàn, bao gồm các biện pháp như thu hồi, tiêu hủy, cải tạo hoặc xử phạt hành chính.

Ý nghĩa của Thông tư 09/2019/TT-BKHCN

Thông tư này mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Trước hết, thông tư góp phần nâng cao chất lượng của đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường trong nước, bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của trẻ em. Ngoài ra, thông tư này còn thống nhất và cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy sản xuất và kinh doanh đồ chơi trẻ em trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, đây còn là biện pháp giúp tăng cường quản lý nhà nước và giám sát xã hội đối với đồ chơi trẻ em, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các bên liên quan.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Trần Hoàng Việt Nam – Logistics cam kết hỗ trợ khách hàng mọi THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỒ CHƠI TRẺ EM TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM với dịch vụ chuyên nghiệp và giá cả hợp lý. Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ nhập khẩu đồ chơi trẻ em hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline để được hỗ trợ và tư vấn tận tình:

TRẦN HOÀNG VIỆT NAM – LOGISTICS

Địa chỉ: số 33, ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0919.887.998

Email: [email protected]

Website: tranhoangvietnam.com